Zoeken

Menu

^ Terug naar boven ^
Menu De Tweesprong, Sport en Recreatiecentrum in de gemeente Kaag en Braassem

Zoeken

garantiecursus (5 maanden)
garantiecursus (5 maanden)
garantiecursus (5 maanden)
garantiecursus (5 maanden)
garantiecursus (5 maanden)
garantiecursus (5 maanden)
garantiecursus (5 maanden)
garantiecursus (5 maanden)

Garantiecursus

A-diploma in 5 maanden!

De garantiecursus is er op gericht dat kinderen binnen 5 maanden hun zwemdiploma halen. Ze zwemmen één keer per week en zwemmen dan twee uur achter elkaar. Vanzelfsprekend wordt er rekening mee gehouden dat kinderen niet gedurende twee uur hun volle concentratie bij de les kunnen houden. Daarom is het op speelse wijze aanleren en toetsen van de zwemvaardigheid in de zwemlesmethodiek opgenomen.

De cursus duurt circa 23 weken en word gegeven op woensdag en vrijdag. De cursussen starten doorlopend na de zomervakantie en eind januari.

Diplomagarantie

Voor deelnemers aan de cursus geldt een diplomagarantie. Mocht een kind aan het eind van de cursus onverhoopt niet de vereiste vaardigheden bezitten om te kunnen "afzwemmen", dan worden binnen de reguliere zwemlessen gratis zwemlessen aangeboden tot het moment dat het A-diploma is behaald! Om in aanmerking te komen voor de diplomagarantie is een minimale deelname van 90% van de reguliere cursuslessen noodzakelijk. Eventueel krijgt een kind ook tijdens de cursus al een extra les (op een andere dag dan de reguliere zwemles).

Vaste zwemonderwijzer

De cursus wordt door een vaste zwemonderwijzer gegeven. Alleen bij ziekte, verlof en dergelijke worden de lessen door een andere zwemonderwijzer verzorgd.

Voor kinderen van 5 jaar en ouder

De cursus is bestemd voor kinderen van 5 jaar en ouder. Voor plaatsing in de cursus wordt een toets gedaan. Doel van deze toets is om na te gaan of het kind volgens onze richtlijnen watervrij is en een aantal gerichte opdrachten kan uitvoeren. Op basis van de toets bepalen wij of een kind in aanmerking komt voor de deelname aan de cursus.

All-in prijs

De cursus kosten bedragen € 833,90. Dit is inclusief: inschrijfgeld, diplomakosten, zwempak en gratis recreatief zwemmen voor uw zoon/dochter op de zondagen (onder begeleiding van een betalende volwassene).

Aanmelden

De plaatsen voor deze cursussen zijn beperkt. Wilt u zeker zijn van een plek, dan kunt u uw zoon/dochter het beste ruim van tevoren aanmelden.Voor het aanmelden van uw zoon/dochter dient u het inschrijfformulier volledig in te vullen en te mailen naar zwemles@detweesprong.nl  Het inschrijfformulier vindt u hier. Voor nadere informatie kunt u terecht bij John Verhage (hoofd zwemzaken).

Kort voor de zomervakantie (cursussen met start na de zomervakantie) en eind december/begin januari wordt u met uw zoon/dochter uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst en om te toetsen of uw kind de cursusaanpak naar onze verwachting aan kan. Als dat het geval is, dan wordt u direct geplaatst!

Algemene informatie over zwemles in De Tweesprong

Algemene informatie over zwemles in De Tweesprong vindt u hier en in ons informatieboekje zwemlessen.

 

De Tweesprong zet je met plezier in beweging!