Garantiecurus C compleet

Garantiecursus C compleet

De C compleet cursus wordt gegeven op maandag, dinsdag en vrijdag. De cursussen starten het hele jaar door. In deze les zitten doorgaans 10 leerlingen (maximaal 11). Een les duurt 1,5 uur.

Voor deelnemers aan de cursus geldt een diplomagarantie. U betaalt een eenmalig bedrag en hiervoor krijgt uw kind zwemles tot het C-diploma wordt behaald (exclusief afzwemkosten).

Om in aanmerking te komen voor de diplomagarantie is een minimale deelname van 90% van de lessen op de afgesproken lesdag noodzakelijk. In de zomervakantie zijn 2 extra lessen geoorloofd om te missen. Indien de diplomagarantie is vervallen moet u weer voor de lessen betalen vanaf de week na het eerste afzwem-moment voor C.

 

Vaste zwemonderwijzer

De cursus wordt door een vaste zwemonderwijzer gegeven. Alleen bij ziekte, verlof en dergelijke worden de lessen door een andere zwemonderwijzer verzorgd.

 

Tarief garantiecursus C compleet

De kosten voor deze cursus vind u op de tarievenpagina. Dit bedrag is exclusief de (bijkomende) afzwemkosten (ook te vinden op de tarievenpagina).

 

Aanmelden

Je kunt je kind opgeven als hij/zij het B diploma heeft behaald. De cursussen starten het hele jaar door.
Nieuw bij De Tweesprong, meld je kind dan aan via de webshop.
Al eerder gezwommen bij De Tweesprong? Neem dan contact op met de receptie via info@sportbedrijfkaagenbraassem.nl / 071 3313222

Inschrijven zwemles