Garantiecursus A diploma

Garantiecursus A diploma

Wilt u dat uw kind vlot leert zwemmen en zo snel mogelijk zijn/haar zwemdiploma behaalt? Onze garantiecursus is er op gericht dat kinderen binnen 5 maanden het zwemdiploma halen.

Nieuwe cursus start in februari 2024

De cursus duurt circa 23 weken en wordt gegeven op verschillende dagen. De cursussen starten doorlopend na de zomervakantie en begin februari. De kinderen zwemmen tijdens deze cursus 1 keer per week en zwemmen dan 2 uur achter elkaar. Vanzelfsprekend wordt er rekening mee gehouden dat kinderen niet 2 uur lang hun volle concentratie bij de les kunnen houden. De zwemles wordt op een speelse wijze aangeboden, waardoor de concentratie behouden blijft. Ook krijgen de kinderen wat te eten en te drinken halverwege de les.

Vanaf welke leeftijd kunnen kinderen meedoen aan de garantiecursus?

De cursus is bestemd voor kinderen van 5 jaar en ouder. Vóór plaatsing in de cursus wordt een praktijktoets gedaan. Wij gaan op die manier na of uw kind volgens onze richtlijnen watervrij is en een aantal gerichte opdrachten kan uitvoeren. Op basis van deze toets bepalen we of uw kind in aanmerking komt voor de deelname aan de garantiecursus.

Diplomagarantie

Voor deelnemers aan deze cursus geldt een diplomagarantie. Om in aanmerking te komen voor de diplomagarantie is een minimale deelname van 90% van de lessen op de afgesproken lesdag noodzakelijk. Mocht een kind aan het eind van de cursus toch nog niet de vereiste vaardigheden bezitten om te kunnen afzwemmen, dan worden binnen de reguliere zwemlessen gratis zwemlessen aangeboden tot het moment dat het A-diploma is behaald. Mocht het kind tijdens de cursus achter gaan lopen op het schema, dan komt het in aanmerking om tijdens de cursus al extra lessen (op een andere dag dan de reguliere zwemles) te volgen. Deze lessen zijn kosteloos.

 

Vaste zwemonderwijzer

De garantiecursus wordt door een vaste zwemonderwijzer gegeven. Alleen bij ziekte, verlof en dergelijke worden de lessen door een andere zwemonderwijzer verzorgd.

 

Tarief garantiecursus

Het actuele tarief vind u op onze tarievenpagina. Dit is inclusief: inschrijfgeld, diplomakosten, Easy Swim zwempakje en gratis recreatief zwemmen voor uw zoon/dochter op de zondagen (onder begeleiding van een betalende volwassene). Het pakket is enkel af te nemen als totaalpakket.

 

Aanmelden

De plaatsen voor deze cursus zijn beperkt. De cursussen starten doorlopend na de zomervakantie en begin februari.

Wilt u zeker zijn van een plek, dan is het verstandig om uw kind ruim van tevoren aan te melden. Voor het aanmelden van uw zoon/dochter vult u het Inschrijfformulier in en mailt u deze naar info@sportbedrijfkaagenbraassem.nl. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Inschrijven zwemles