Sportbedrijf Kaag en Braassem

Sportbedrijf Kaag & Braassem is exploitant van sportaccommodaties in de gemeente Kaag & Braassem. Sportbedrijf K&B exploiteert en beheert sportcomplex De Tweesprong, sportzaal Kaskade, sportzaal De Meerkant en sportcomplex Het Spant. Tevens verzorgt het sportbedrijf in de zomermaanden het badpersoneel van zwembad De Kleine Oase in Leimuiden.

 

Functie van het Sportbedrijf

Ons sportbedrijf staat voor een vitaal Kaag & Braassem. Met elkaar werken wij aan een gezonde leefstijl. Dit doen wij door het exploiteren en beheren van (sport)accommodaties. Wij organiseren, stimuleren en faciliteren activiteiten in onze accommodaties en daarbuiten. Samen met onze partners zijn wij hét kennis- en regiecentrum op het gebied van sport, bewegen en ontmoeten.

Visie
Samen vitaal door plezier in sport, bewegen en ontmoeten.

Kernwaarden: BLOEI
Bij Sportbedrijf Kaag en Braassem hebben wij vijf kernwaarden die centraal staan:
Bezoekersgericht
Lef in Leiderschap
Ontwikkeling
Effectief en efficiënt
Inspirerend

Energie, milieu en duurzaamheid

Energie, milieu en duurzaamheid zijn begrippen die in de maatschappij een steeds belangrijkere rol spelen. Het belang van het zuinig omgaan met energie, het zo min mogelijk belasten van het milieu en het duurzaam gebruik van materialen is over het algemeen onomstreden. Ook bij de exploitatie van sportaccommodaties spelen deze items een belangrijke rol. Met name zwembaden kenmerken zich door een relatief hoog energieverbruik. Wij hechten veel waarde aan energiebesparing. In de afgelopen jaren zijn diverse maatregelen genomen die het energieverbruik beperken en die (eventueel daarbij geholpen door landelijke subsidieregelingen) economisch gezien een relatief korte terugverdientijd hebben. De prestaties van Sportbedrijf K&B op dit terrein worden onder meer door de Milieudienst West-Holland erkend en gewaardeerd.

De Tweesprong maakt bij de inkoop van energie gebruik van de collectiviteitsvoordelen van de Sportfondsen Groep (landelijke exploitant en dienstverlener in de sport– en welzijnsmarkt). Daarbij is gekozen voor de inkoop van groene stroom.

Om de waterkwaliteit van het zwembad te waarborgen is het noodzakelijk dat chemicaliën aan het zwemwater worden toegevoegd en dat zwemwater wordt ververst. Hiervoor zijn in wet– en regelgeving (minimum)eisen gesteld. De Tweesprong is doorlopend bezig om een balans te vinden in het garanderen van een goede zwemwaterkwaliteit en het zo laag mogelijk houden van het water– en chemicaliënverbruik.