Sportbedrijf Kaag en Braassem

Sportbedrijf Kaag & Braassem is exploitant van sportaccommodaties in de gemeente Kaag & Braassem. Sportbedrijf K&B exploiteert en beheert sportcomplex De Tweesprong, sportzaal Kaskade, sportzaal De Meerkant en sportcomplex Het Spant. Tevens verzorgt het sportbedrijf in de zomermaanden het badpersoneel van zwembad De Kleine Oase in Leimuiden.

 

Functie van het Sportbedrijf

Het Sportbedrijf speelt een belangrijke rol in de gemeente Kaag en Braassem: voor individuele inwoners, verenigingen, onderwijs, sport, cultuur en organisatoren van evenementen. Dat doet Het Sportbedrijf onder meer door het beschikbaar stellen van accommodaties in Roelofarendsveen, Leimuiden en Rijnsaterwoude. Bovendien biedt De Tweesprong in haar zwembad veel eigen activiteiten aan. Ook is Sportbedrijf K&B op een aantal manieren binnen de gehele gemeente actief betrokken bij stimulering van sport en bewegen van jong tot oud.

Op deze wijze dragen wij bij aan het leefbaar houden van de woonkernen in Kaag en Braassem. Bij de manier waarop het Sportbedrijf hieraan invulling geeft, wordt zo veel mogelijk evenwicht gezocht tussen enerzijds een goede kwaliteit van dienstverlening en anderzijds zo laag mogelijke kosten voor de gebruikers en voor de gemeenschap. Sportbedrijf K&B speelt een actieve rol bij het bewerkstelligen van raadsbrede doelstellingen binnen de gemeente Kaag en Braassem (onder meer vastgelegd in de Maatschappelijke Agenda).

 

Energie, milieu en duurzaamheid

Energie, milieu en duurzaamheid zijn begrippen die in de maatschappij een steeds belangrijkere rol spelen. Het belang van het zuinig omgaan met energie, het zo min mogelijk belasten van het milieu en het duurzaam gebruik van materialen is over het algemeen onomstreden. Ook bij de exploitatie van sportaccommodaties spelen deze items een belangrijke rol. Met name zwembaden kenmerken zich door een relatief hoog energieverbruik. Wij hechten veel waarde aan energiebesparing. In de afgelopen jaren zijn diverse maatregelen genomen die het energieverbruik beperken en die (eventueel daarbij geholpen door landelijke subsidieregelingen) economisch gezien een relatief korte terugverdientijd hebben. De prestaties van Sportbedrijf K&B op dit terrein worden onder meer door de Milieudienst West-Holland erkend en gewaardeerd.

De Tweesprong maakt bij de inkoop van energie gebruik van de collectiviteitsvoordelen van de Sportfondsen Groep (landelijke exploitant en dienstverlener in de sport– en welzijnsmarkt). Daarbij is gekozen voor de inkoop van groene stroom.

Om de waterkwaliteit van het zwembad te waarborgen is het noodzakelijk dat chemicaliën aan het zwemwater worden toegevoegd en dat zwemwater wordt ververst. Hiervoor zijn in wet– en regelgeving (minimum)eisen gesteld. De Tweesprong is doorlopend bezig om een balans te vinden in het garanderen van een goede zwemwaterkwaliteit en het zo laag mogelijk houden van het water– en chemicaliënverbruik.